Hemförsäkring

En hemförsäkring är ett bra skydd för dig och ditt hem. Därför bör du teckna en sådan, om du inte redan har en. En flytt är dessutom ett bra tillfälle att kolla upp vad försäkringen täcker. Kanske du flyttar från en mindre till en större lägenhet? Då ökar förmodligen mängden och värdet på dina ägodelar.
Morastrand täcker bara skador på själva byggnaden – inte dina personliga ägodelar. Därför är en hemförsäkring ett bra skydd för dig och ditt hem.

En hemförsäkring täcker delar av dina kostnader om du råkar ut för exempelvis:

  • Stöld, inbrott och skadegörelse.
  • Brand eller explosion.
  • Skador på hushållsmaskiner.
  • Översvämning.

Du måste dock själv stå för en del av kostnaden vid en skada – den så kallade självrisken. Hemförsäkringen gäller oftast om du blir bestulen, men kravet är att du har sett till dina ägodelar ordentligt. Därför är det viktigt att du håller bostaden ordentligt låst och inte förvarar stöldbegärlig egendom i källare, på vind eller i bilen.

Prata med ditt försäkringsbolag om olika typer av försäkring, vad de täcker och annat du behöver veta.

Du kan själv jämföra olika försäkringsbolags hemförsäkringar och premier hos Konsumenternas försäkringsbyrå på deras hemsida alternativt via telefon 08 – 22 58 00, mån – fre  9-12.

Translate »