Områdesinformation Tingsnäs

Vad ingår i ditt boende?

 • Tvättstuga finns i separat byggnad på gården, tvättiderna är uppdelade i 4 olika tvättpass/dag. till varje lägenhet finns en personlig bokningscylinder.
 • TV, kabel-tv finns med ett grundutbud till varje lägenhet.
 • Förråd finns till varje lägenhet i separat byggnad på gården.
 • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.

Värme

 • Värme ingår i hyran.

El

 • El till lägenheten betalas av hyresgästen. Kostnaden för elförbrukningen redovisas på hyresavin.
 • Säkringar finns i elcentral i respektive lägenhet förutom huvudsäkringar som finns i ett elskåp som hyresgästen inte kommer åt.

Vatten

 • I hyran ingår 385 liter varmvatten per kvm och år. Vid högre respektive lägre förbrukning än vad som ingår i hyran debiteras/krediteras hyresgästen.
  Om man som hyresgäst förbrukar mer varmvatten än vad som ingår i hyran debiteras du med  40:-/m3  och om förbrukningen blir mindre än normalårsförbrukningen görs ett avdrag med 40:-/m3 på hyran. Debitering sker varje månad.

Följ din el- och vattenförbrukning

Hyresgästen kan följa sin egen el- och vattenförbrukning genom att gå in på https://home.ecoguard.se/morastrand. Användarnamn och lösenord finns på hyresavin.

Parkering

 • Bilplats måste hyras av alla som har bil, finns med och utan motorvärmare.
 • Besöksparkering finns som är tidsbegränsad, får inte användas av hyresgäster.
 • Bilplats med motorvärmare finns att hyra i området. Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden.
 • Om du tror att motorvärmaren inte fungerar, se till att vippknappen är uppfälld för automatsäkringen/jordfelsbrytaren. Kupévärmaren kan du ha ställd på max 800 W. Tag ur sladden när motorvärmaren inte används.
 • Parkeringsövervakning förekommer, parkering skall ske på anvisade platser

Avfallshantering

Avfallshantering sker för brännbara hushållssopor och komposterbart avfall i sophus på gården. Nya kompostpåsar finns i cykelrummet.

 • Återvinningsstation för glas, plast, papper, tidningar, kartong, well, metall finns på Stationsvägen vid Mora Resecentrums långtidsparkering.

Läs mer om hur du sorterar ditt avfall >>

Translate »