På Morkullan finns ett gult hus som brukar kallas Structor-huset. I början av september inleddes en ombyggnation av detta hus. Huset ska nu göras om till fyra bostäder.

Bilden visar Structor-husets entré.

Vad?

I dag utgörs byggnaden av lokaler som Structor tidigare har nyttjat som kontor. Lokalerna ska byggas om till lägenheter i två plan, samt anpassning av tillhörande källarplan för att skapa förrådsutrymmen. Totalt kommer det att bli fyra lägenheter.

I samband med ombyggnationen planeras också installationsarbeten samt viss upprustning av befintligt avloppssystem.

Varför?

Det finns ett behov av fler bostäder och Morastrand har i uppdrag att medverka till att bygga fler.

När?

Bostäderna planeras vara klara för inflyttning under våren 2024.

Translate »