Följ den fortsatta processen av projektet via Mora Växer på Mora kommuns hemsida.

>> Strandenprojektet – Mora kommun

Mora kommun har behov av en ny högstadieskola. Morastrands dotterbolag, Mora Kommunfastigheter har av kommunen, fått i uppdrag att bygga den nya högstadieskolan, idrottshall och kulturskola på Strandenområdet i centrala Mora.

På Strandenområdet finns i dag ungdomsgården Rosa huset, samt kulturskola.

Vad händer nu?

Arbetet för att ta fram en ny detaljplan för området har pågått sedan sommaren 2022. En rad utredningar har beställts för att säkerställa att platsen är lämplig för skolverksamhet. Utredningarna väntas bli klara under första halvåret 2023.
Mora kommunfastigheter har upphandlat arkitektfirman Tengbom, som tidigare i processen ritat förslag på skolområdet. Detaljplanearbetet utgår från de volymer som skissats i det tidigare förslaget.
Projektet har också tagit fram en tidsplan. Där planeras bygglov att lämnas in 2024, med byggstart 2025 där skolområdet förväntas kunna tas i bruk till höstterminen 2027. Tidsplanen har godkänts av kommunstyrelsen.

Detta har hänt

    • Den 11 april 2022 tog kommunfullmäktige i Mora ett slutligt beslut om det nya förslaget för Strandenprojektet och tilldelade Morastrand uppdraget att bygga skolområdet.
    • Den 20 juni 2022 beslutade kommunfullmäktige att godkänna förslaget på uppdragsavtal till Morastrand AB och dotterbolaget Mora Kommunfastigheter AB. Samtidigt inleddes arbetet med att ta fram en ny detaljplan.
    • Den 24 januari 2023 beslutade kommunstyrelsen att godkänna en uppdaterad tidplan.

Om Strandenområdet

Strandenområdet ligger i centrala Mora, där den tidigare Strandens skola låg. På platsen finns Rosa huset där Mora kommun bedriver ungdomsgård och kulturskola. Övriga delar av området är till stor del outnyttjade, men används under Vasaloppsveckorna.
Moras nuvarande högstadieskolor lever inte upp till dagens krav och standard. Med en ny modern skola får elever och personal, lokaler med tryggare skolmiljöer där det finns större möjligheter att bedriva modern pedagogik.
Vad ska byggas på området?
Den 21 juni 2021 fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut för utvecklingen av Strandenområdet. Det som föreslås byggas på området är en ny 7 – 9 skola, två idrottshallar, lokaler för ungdomsgården och kulturskolan samt en skolgård.
Enligt projektets tidsplan planeras skolområdet stå klart till höstterminen 2027.

 

 

Translate »