Renovering av Valhall fortsätter

Vasagatan 41 A-B & Hantverkaregatan 13 A-C Morastrands avsikt är att varsamt renovera det nödvändigaste, en byggnad i taget. Under våren byttes taket på Hantverkaregatan 13 A-B och nu renoverar entreprenörer lägenheterna, trapphusen och källaren på Vasagatan 41...

Ombyggnation av Structor-huset

På Morkullan finns ett gult hus som brukar kallas Structor-huset. I början av september inleddes en ombyggnation av detta hus. Huset ska nu göras om till fyra bostäder. Bilden visar Structor-husets entré. Vad? I dag utgörs byggnaden av lokaler som Structor tidigare...

Ombyggnation av Saxnäsgården

På uppdrag av Mora Kommun, planerar nu Morastrand att bygga 30 platser för särskilt boende på Saxnäsområdet. Ombyggnaden planeras i de lokaler där Region Dalarna tidigare bedrivit Habilitering. Lokalerna förväntas stå klara för inflyttning under 2025. Bilden visar...

Strandenprojektet

 Följ den fortsatta processen av projektet via Mora Växer på Mora kommuns hemsida. >> Strandenprojektet – Mora kommun Mora kommun har behov av en ny högstadieskola. Morastrands dotterbolag, Mora Kommunfastigheter har av kommunen, fått i uppdrag att bygga...
Translate »