Hyresavier för februari månad

På aviseringen för februari månads hyra så har inte debitering/reducering för elförbrukningen och/eller varmvattenförbrukningen för december-21 kommit med på hyresavin.Vi kommer att till nästa månads avisering (mars) lägga in både december-21 och januari-22...

Hyreshöjning fr.o.m 1 februari 2022

Den generella hyreshöjningen blir 1,8% fr o m 1 februari 2022. Max hyreshöjning blir 350:-/mån. Bilplatser och motorvärmare höjs 10:-/mån, carportar och garage höjs 10:-/mån. Förhandlingsbara lokaler höjs 2,5%.

Ny VD på Morastrand AB

Vi välkomnar Morastrands nya VD, Stefan Lundström (f.65) som tillträdde tjänsten den 9 aug efter en omfattande rekryteringsprocess. Stefan kommer senast från uppdrag som konsult men har tidigare varit VD för tre olika allmännyttor varav senast en längre tid som VD för...
Translate »