Områdesinformation Curry

Vad ingår i boendet?

 • Tvättstuga finns i källaren, bokning sker på tvättlista.
 • Förråd finns till varje lägenhet i källaren
 • TV, kabel-TV finns med ett grundutbud till varje lägenhet.
 • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.

Värme, vatten och el

 • Värme/vatten ingår i hyran, värmesystemet är vattenburen.
 • El till respektive lägenhet betalar varje hyresgäst själv, säkringar finns i elcentral i resp. lägenhet förutom huvudsäkringar som finns i ett elskåp som inte hyresgästen kommer åt.

Parkering

 • Parkering skall ske på anvisade platser, parkeringsövervakning förekommer
 • Bilplats med motorvärmare finns att hyra i området. Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden.
 • Om du tror att motorvärmaren inte fungerar, se till att vippknappen är uppfälld för automatsäkringen/jordfelsbrytaren. Kupévärmaren kan du ha ställd på max 800 W.      Tag ur sladden när motorvärmaren inte används.

Avfallshantering

 • Brännbart avfall läggs i sopskåp vid Vasagatan 14 C. Komposterbart avfall läggs i inkastluckan vid porten på Vasagatan 14 B. Till lägenheten hör en brun kompostkorg med tillhörande papperspåsar. Nya papperspåsar finns i varje trapphus. Se områdeskarta
 • Återvinningsstation för förpackningar av glas, plast, metall, tidningar/papper och kläder finns mellan Resecentrat och OK Macken.

Läs mer hur du sorterar Ditt avfall >>>

Lägenhetsunderhåll

Lägenhetsunderhåll kan varje hyresgäst själv bestämma över, när det gäller mattor och tapeter kan kostnaden läggas på hyran.

Translate »