Just nu får vi in frågor om skyddsrum till Morastrand AB.

Här har vi samlat ihop information som kan vara bra att veta om skyddsrum.

Det här kan vara bra att veta:

  1. Det finns skyddsrum i många av Morastrands fastigheter. På MSBs hemsida (Myndigheten för Samhällsförsvar och Beredskap) finns en interaktiv skyddsrumskarta där du kan själv kan leta upp närmaste skyddsrum. Det finns några felaktigheter i denna karta vad gäller Morastrand AB, dessa kommer att rättas inom kort. MSB:s skyddsrumskarta (arcgis.com)
  2. Vid händelse av krig blir du uppmanad att gå till närmaste skyddsrum. Det betyder att även om skyddsrummet ligger i Morastrands hus, så kan det komma att användas av personer som inte bor i huset. Dörren kommer att stå öppen, det vill säga att inga nycklar eller taggar behövs för att komma in.
  3. Många skyddsrum i Sverige används som förråd när det inte är krig. Det är MSB som beslutar om eller när skyddsrummen ska öppnas. När beslutet är fattat har vi som fastighetsägare (tillsammans med andra) 48 timmar på oss att ställa i ordning skyddsrummen för sitt ändamål. För mer information, se MSB:s hemsida.
  4. I ett iordningsställt skyddsrum ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Däremot finns det inte till exempel mat eller filtar. På MSBs hemsida hittar du en lista på saker som kan vara bra att ta med till ett skyddsrum. Frågor och svar om skyddsrum (msb.se)
  5. Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas. Man ska kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till två dygn.
  6. Svenska skyddsrum är endast avsedda för människor.
  7. Skyddsrum ska vara uppmarkerade med en tydlig vit skylt märkt ”skyddsrum”.
Translate »