Hyresavier för februari månad

På aviseringen för februari månads hyra så har inte debitering/reducering för elförbrukningen och/eller varmvattenförbrukningen för december-21 kommit med på hyresavin.Vi kommer att till nästa månads avisering (mars) lägga in både december-21 och januari-22...

Hyreshöjning fr.o.m 1 februari 2022

Den generella hyreshöjningen blir 1,8% fr o m 1 februari 2022. Max hyreshöjning blir 350:-/mån. Bilplatser och motorvärmare höjs 10:-/mån, carportar och garage höjs 10:-/mån. Förhandlingsbara lokaler höjs 2,5%.

Områdesansvarig i Utmeland och Centrum

Från 22 november-21 så kommer Christian Liljedal att lämna över sin roll som Områdesansvarig i Utmeland och Centrum. Amadeus Björkman kommer att ta över den tjänsten. Christian Liljedal kommer att fortsätta sin anställning inom Morastrand AB.

Ny VD på Morastrand AB

Vi välkomnar Morastrands nya VD, Stefan Lundström (f.65) som tillträdde tjänsten den 9 aug efter en omfattande rekryteringsprocess. Stefan kommer senast från uppdrag som konsult men har tidigare varit VD för tre olika allmännyttor varav senast en längre tid som VD för...
Translate »