Entreprenadkontraktet med ByggDialog har undertecknats. På onsdagen besökte företrädare för företaget Mora. Det innebär att den första av tre faser kan påbörjas. Under den fasen, som väntas pågå fram till sommaren påbörjas samarbetet mellan entreprenören och övriga aktörer i Strandenprojektet.

På bildens syns från vänster Mikael Svensson, projektchef Morastrand AB, Mikael Hedh VD Morastrand AB, Kristin Folkesson projektchef ByggDialog och Erik Olsson, ombud och områdeschef ByggDialog.

– Vi har tagit ytterligare ett viktigt steg mot att genomföra Strandenprojektet. Jag är mycket glad över att vi kan starta samarbetet med ByggDialog. Arbetsformen, partnering, passar utmärkt för projektet. Det bygger på transparens och samarbete, och det finns en stor flexibilitet och lyhördhet. Jag skrev under entreprenadavtalet med stor glädje och tillförsikt, säger Mikael Hedh, VD, Morastrand AB.

Arbetet att genomföras i tre faser. I den första fasen startar samarbetet upp och bl.a. upphandlas underentreprenörer och konsulter. I nästa steg sker ett detaljerat projekterings- och kalkyleringsarbete som utmynnar i ett underlag för beslut om igångsättning. Den utredningen ligger sedan till grund för beslut om att påbörja den tredje och sista fasen. I det steget genomförs själva byggnationen på Strandenområdet.

– Nu kan samarbetet starta upp och vi kan börja ta de första viktiga stegen. Det är ett tillfälle för samtliga berörda aktörer att lära känna varandra och varandras arbetssätt. Vårt gemensamma fokus är att leverera på uppdraget. Hösten 2027 ska eleverna kunna flytta in i en ny högstadieskola med idrottshallar, kulturskola och fritidsaktiviteter, säger Mikael Hedh.

– Det känns otroligt kul med ett skolprojekt i Mora. Vi på ByggDialog ser väldigt mycket fram emot att starta upp den första fasen i projektet och inleda samarbetet med Morastrand AB. Det här är ett projekt som vårt arbetssätt, partnering, är väl lämpat för i och med projektets högt satta mål. Skolbyggnationer är en av våra främsta kompetenser och detta blir vårt första skolprojekt i Dalarna, vilket gör det extra speciellt, säger Kristin Folkesson, projektchef på ByggDialog.

Här kan du läsa entreprenadkontraktet.

Fakta om Byggdialog
ByggDialog är ett byggentreprenadföretag som är specialiserade på partnering i byggprojekt. ByggDialog har projekt i hela Sverige. De bygger främst fastigheter för samhällsviktiga funktioner som skolor, sjukhus och industri som exempelvis VA-anläggningar. I Dalarna är de sedan tidigare totalentreprenörer för sjukhusprojekt i Mora, VA-projekt för Nodava, Norra Dalarna vatten och avfall och Vamas, Vatten och avfall i Malung-Sälen. I dag har ByggDialog nästan 400 anställda i hela Sverige och omsätter närmare 4 miljarder kronor.

Translate »