Hyreshöjning

Överenskommelse om nya hyror för 2024 har gjorts mellan Morastrand och Hyresgästföreningen. Höjningen gäller from 1 februari och omfattar Morastrands alla bostäder samt bilplatser, förråd och lokaler som har förhandlingsklausul. Så här förändras Morastrands hyror från...

Avtal undertecknat med ByggDialog

Entreprenadkontraktet med ByggDialog har undertecknats. På onsdagen besökte företrädare för företaget Mora. Det innebär att den första av tre faser kan påbörjas. Under den fasen, som väntas pågå fram till sommaren påbörjas samarbetet mellan entreprenören och övriga...
Translate »