Att betala hyran

Enligt hyreslagen ska hyran betalas i förskott senast den sista vardagen före varje månads början. Det innebär till exempel att hyran för april måste vara betald senast den sista mars.

Du får ett inbetalningskort från Morastrand i god tid. Om du inte betalar hyran i tid riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt.

Du kan betala hyran via autogiro, alltså dras summan direkt från ditt bankkonto eller via e-faktura.

  • Autogiro
  • Elektronisk faktura
  • Internet
Translate »