El-installationer

Anlita alltid en behörig elektriker vid elinstallationer. Försäkringsbolaget betalar inte ut ersättning om det börjar brinna på grund av en felaktig elinstallation utförd av en person som inte är behörig elektriker.

Byte av lampor eller andra el-tillbehör

En del får du göra själv, men det förutsätter att du har nödvändiga kunskaper. Det gäller bland annat följande:

  • Byta glödlampor och lysrör.
  • Byta stickproppar och säkringar
  • Ansluta och byta ut ljusarmaturer i torra utrymmen.

Elutrustning som används utomhus, till exempel balkongbelysning, måste vara godkänd för utomhusbruk.

Eventuell infravärme måste vara fast installerad med strömbrytare.

Diskmaskin

Morastrand hjälper till att installera diskmaskin, utan kostnad, om el och vatten är förberett. Diskmaskinen ska finnas i köket, oemballerad. Tänk även på att införskaffa ett plastunderlägg.
I de lägenheter som inte är förberedda för diskmaskin kan Morastrand göra en bedömning om möjlighet finns för installation. Installationskostnaden medför en hyreshöjning. Om du vill installera disk- eller tvättmaskin, se till att maskinen står på vattentätt underlag. Maskinerna måste  anslutas till jordat uttag. Alla anslutningar av el, vatten och avlopp måste göras av fackman.

Kontakta Morastrands felanmälan för mer information.

Tvättmaskin

Morastrand hjälper till att installera tvättmaskin, utan kostnad, om el och vatten är förberett. Tvättmaskinen ska finnas på plats, oemballerad. Kom ihåg att demontera transportsäkringar.
I de lägenheter som inte är förberedda för diskmaskin kan Morastrand göra en bedömning om möjlighet finns för installation. Installationen medför en hyreshöjning.
Vid avflyttning hjälper Morastrand dig att koppla ur tvättmaskinen, kostnadsfritt.

Kontakta Morastrands felanmälan för mer information.

Translate »